ShopTo.net
 • Language
  Language
  Language
  Language
  Language
  Language
  Language
 • £
 • Login
  X
  Register | Password reset
Buy Great Invasions DOWNLOAD for £2.84
IN STOCK
RRP: £4.22
Save 33%
Your Price £2.84
This product does not
qualify for reward points
This product does not
qualify for reward points

Great Invasions

[ENGLISH] 350 AD. The Barbarians are at the gates of the Roman empire. In these dark ages, nations will rise and fall along with new religions, peoples migrations and permanent onslaughts from hu ...

2

Go to Download Section

Click the download link, download and install on your PC. Enter the registration key if applicable.

3

Play the game Instantly!

Once installed just play the game. If you have any problems playing or installing your download please visit our downloads page. Download Information

Vote

[ENGLISH] 350 AD. The Barbarians are at the gates of the Roman empire. In these dark ages, nations will rise and fall along with new religions, peoples migrations and permanent onslaughts from hundreds of cruel invaders. In this multiplayer game, each participant will have the option and the heavy task to lead up to 10 different states simultaneously. Players will bid on new people to take their control and launch migrations, invasions and wars, from the reign of Attila's Huns - the infamous "Scourge of God" - to the time of the bloody Vikings raids; all the while trying to forestall the decadence and fall of their other most advanced and civilized states. The game also covers the spread of Christianity, as well as the birth and lightning expansion of Islam. Original and varied, this strategic quest is played in real time. YOU must demonstrate your leadership and visionary qualities to bring your people to the dawn of the Middle Ages ! FEATURES: - Great Invasions is based on pure historical facts designed in collaboration with historians and includes 150 historical events and over 3700 key figures of this period. - Manage the finances, diplomatic, religious and military needs of a nation. - Apart from managing the conflicts between borders, you must control population migrations, heresies and confront the fall of kingdoms and empires facing barbarian attacks. - Manage up to 10 populations simultaneously, selecting them via a bidding system with over 80 difference nations. - Multiplayer mode supporting up to 4 players via LAN or Internet. [SWEDISH] I detta multiplayerspel har varje deltagare möjlighet och det tunga ansvaret att leda 10 olika stater samtidigt. Spelare får ge anbud på nya personer som kan ta kontroll och genomföra folkutvandringar, invasioner och krig, under tiden från Hunnern Attila -den ökände, fram till Vikingarnas blodiga framfart, alltmedan spelaren måste förutse de mer civiliserade och avancerade nationernas dekadens och förfall. Spelet tar även upp kristendomens spridning likväl som Islams födelse och snabba expansion. På ett originellt och varierande sätt utspelar sig detta spel i realtid. DU måste bevisa ditt ledarskap och dina visionära kvalitéer för att kunna leda ditt folk fram till medeltidens födelse! Innehåll: - Great Invasions är baserat på historiska fakta, utvecklat med hjälp av historiker, och innehåller 150 historiska händelser med över 3700 nyckelfigurer under denna perioden. - Sköt det finansiella, diplomatiska, religiösa och militära behoven som nationen kräver. - Förutom att lösa konflikter mellan gränserna, måste du kontrollera populationen, folkvandringarna, kätterier samt konfrontera sönderfallande kungadömen och riken som drabbas av barbarernas attacker. - Styr upp till 10 folkgrupper samtidigt, valda via ett budgivningssystem bestående av över 80 olika nationer. - Multiplayer mode som stöder upp till 4 spelare via LAN eller Internet Spelet är på engelska!

Please describe the nature of the abuse:

Buy Great Invasions DOWNLOAD for £2.84

Great Invasions